Mässarrangör

Svenska Mässkonsult Nord AB genomför årligen ett antal egna mässor och event. Vår äldsta produkt har genomförts utan avbrott sedan 1950.

Vi arrangerar både publika varumässor och renodlade branschmässor.

Oavsett storlek på arrangemang, så strävar vi alltid efter att möta utställarnas och besökarnas förväntningar.

Vår syn på mässor

Vi känner att både antalet utställande företag och antalet besökare på mässorna ökar år efter år. Vi vill tro, att behovet av ett fysiskt möte mellan kund och leverantör ökar.

Ett ökande antal företag har insett, att ett mässdeltagande inte bara skall ses som en isolerad händelse eller bara som ett unikt försäljningstillfälle. Många företag väljer att ställa ut på mässor, för att detta är en viktig del av deras affärs- och marknadsföringsstrategi.

Mässornas utställare och besökare, får möjligheter utöver den vanliga kundkommunikationen (vanligtvis traditionell reklam), då mässan medger en omedelbar dialog mellan kund och leverantör!

Aktiva och väl förberedda utställare lyckas bättre

En upplyst trevlig monter och engagerad personal är grundreceptet för ett lyckat mässdeltagande, men för att uppnå bästa resultat krävs oftast fler ingredienser. Tävlingar, kända personer eller annat som skiljer sig från mängden – lockar ofta till extra många monterbesök och i förlängningen till fler affärer.

  • Planera ditt deltagande
  • Förbered ett tydligt budskap
  • Hellre några få riktigt fina mässerbjudanden – än en fullpackad monter
  • Skapa en attraktiv monter – belysning, mattor och trycksaker m.m.
  • Tillför ett dragplåster

Vi erbjuder alltid vår hjälp till utställarna. För att locka besökaren, behövs en insats av både arrangören och av utställaren!

Besökarna

Dagens mässbesökare har stora förväntningar och ställer krav på sitt mässbesök. De vill inspireras, roas och önskar att få köpa produkter till ett mycket förmånligt mässpris. Vi får inte glömma att besökaren är mentalt inställd på att spendera både tid och pengar på arrangemanget – både utställarna och arrangören har därför ett ansvar i att möta dessa förväntningar.

Vi ansvarar för att skapa en trivsam inramning på mässan, t ex restauranger, Caféer och underhållning. Vi skapar vanligtvis kringarrangemang eller temaområden, som syftar till att locka besökare och för att framhäva utställarna.